UV

Swish:123 362 28 91


UV-Scout


På tisdagskvällarna har vi UV-Scout. UV är för alla från åk2 och uppåt. Här lär vi oss bl.a hur vi ska sköta oss ute i skog och mark, vi leker, tävlar och är tillsammans i patrullen.


UV-scout i Bredaryds Missionskyrka tillhör Svenska Alliansmissionens Ungdom, SAU (www.sau.nu).

Vi träffas på tisdagar kl. 18:00-19:15 (annan tid kan förekomma men står då i programmet som delas ut för varje termin). Barnen har en skadeförsäkring den tid de går på UV-scout. För att denna ska gälla får de skriva sin namnteckning på ett medlemskort 1 gång per år.


UV-scouts målsättning

SAU:s scoutarbete har namnet UV-scout. Scoutarbete startades i början av 1940-talet och hette då UV (Unga Viljor). Redan från början var det inriktat på att vara ett scoutarbete med scoutskjorta, märkestagning, lag, lösen och löfte. Från starten var scoutarbetet ett komplement till söndagsskola och tonår. Idag är UV-scout en stark del av SAU med cirka 6.000 medlemmar.

 

UV-scout står bakom SAU:s målsättning och har dessutom för sitt arbete antagit en delmålsättning. UV-scouts verksamhet syftar till:


att hjälpa UV-scouten till en personlig kristen tro.

att ge UV-scouterna kunskap om miljön omkring oss och lära dem leva i den.

att stimulera UV-scouterna till ett aktivt ansvarstagande.

För att nå målsättningarna, arbetar vi i UV-scout inom sex arbetsområden:


Scouting

Jesus och vi

Vi tillsammans

Rätt hjälp

Till alla folk

Natur och miljö

Fördelningen av de sex områdena i vårt arbetsmaterial är cirka 1/3 scouting, 1/3 Jesus och vi, 1/3 övriga områden. Genom denna fördelning i vårt arbetsmaterial vill vi visa att vi är en kristen scoutorganisation.


I vårt arbete och det vi gör tillsammans försöker vi att följa UV-scoutlagen som står här nedan.
Åldrar i UV-scout.


8-12 år UV-scout, 13 år – Ledarscout

17 år – möjlighet att bli ledare


UV-scoutdräkten består av grågrön skjorta, gul halsduk, lädersölja, röd snodd, UV-scoutmärke, kårnamn samt Nya Testamente. För dräkten betalar ni ett reducerat pris (i dagsläget 300,-), resten av kostnaden står UV-scoutkåren för.


Dräkten kan ni köpa av oss här i Bredaryd. Ni behöver inte köpa den direkt utan kan gå 1-2 terminer först.  Enda kravet vi har är att ni har köpt den tills det är dags för invigning då man får den röda snodden och Nya Testamentet. Detta sker på våren det år man fyller 9 år eller äldre om man börjat senare.


Då får man även följa med på UV-scoutläger 1 vecka.
Bredaryds Missionsförsamling

Norregårdsvägen 27

333 71 Bredaryd

Copyright © All Rights Reserved